Zeyil

               

Zeyil, bir yapıta ya da bir yazıya yapılan ek, ilave yapıt ya da yazı anlamında kullanılmaktadır.
Zeyil, bir yapıta ya da bir yazıya yapılan ek, ilave yapıt ya da yazı anlamında kullanılmaktadır.

Zeyil kelimesi ilave, ek anlamına gelen ve kökeni Arapça olan biz sözcüktür. Genelde kullanıldığı şekli ile bir yazıya yapılan ek ya da bir yapıtı tamamlamak için sonradan yapılan ve ilave edilen ek yapıt anlamlarında kullanılmaktadır.

Günümüzde sık olarak kullanılan bir kelime değildir. Ama sigortacılık sektöründe başvurulan sözcüklerden bir tanesidir. Sigortacılık sektöründe poliçelerde ya da diğer evraklarda değişiklik, iptal ya da ilave olması gibi durumlarda hazırlanan belgelere zeyilname, yapılan işleme ise zeyil adı verilmekte.

Hakkında Bilgin

Yorumlar