Zenne

Zenne
Zenne

 

Geleneksel Türk düğünlerinde kadın kıyafeti giyerek oynayan erkeklere verilen isimdir. Bu geleneğin yerleşmesinin sebebi ise kadınların diğer misafirler, erkekler önünde özellikle oynak havalarda oynamasının hoş karşılanmamasıydı. Zenne kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir ve o dilde kadın anlamına gelmektedir. Bu geleneğin yanı sıra ortaoyunu gibi geleneksel Türk gösteri sanatlarında da kadın rolü yapan erkekler kullanılmıştır. Karagöz oyunundaki bütün kadınlara ise zenne ismi verilirdi. Bu karakterler, gelenekselleşmiş konuşma ve giyinme biçimleri ile Karagöz oyunlarındaki önemli karakterler arasında bulunurdu.

Hakkında Bilgin

Yorumlar