Yunak

Yunak, hamam ya da yıkanılan yer gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Yunak, hamam ya da yıkanılan yer gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

 

Yunak kelimesi, yıkanılan yer ya da hamam ifadelerinin yerine kullanılan bir sözcüktür. Bunu yanı sıra yerel ağızlarda başka anlamlara da gelmektedir. Yıkanacak kirli eşyaları tanımlamak için kullanılabildiği gibi bu eşyaların yıkanıldığı, çamaşır yıkanılan yer anlamında kullanılmaktadır.

Bazı sektörlerde de mesleki, teknik bir terim olarak kullanıldığı görülebilir. Madencilik ya da Metalbilim alanlarında içinde örtme veya kaplama ya da ısıl işlemler yapılan ve sıvı ortamlı bir düzenek olarak tanımlanan sisteme de yunak adının verildiğini görebilirsiniz.

Hakkında Bilgin

Yorumlar