Yahudi

Yahudi kelimesi ile Musevi sözcüğü sık olarak karıştırılan terimlerdir.
Yahudi kelimesi ile Musevi sözcüğü sık olarak karıştırılan terimlerdir.

 

Yahudilik ve Musevilik kavramları birbirine karıştırılsa da aynı anlama gelmezler. Musevi sözcüğü Musevilik olarak isimlendirilen dine mensup insanları anlatmak için kullanılır. Yani dinsel bir kavramdır. Yahudi sözcüğü ise bir ırkın mensubunu anlatmak için kullanılmaktadır. Söz konusu olan ırk ise değişik dönemlerde İsrailoğulları ya da İbrani gibi isimlerle anılmış olan kavimden gelen insanlardan oluşmaktadır. Musevilerin hemen hepsi aynı zamanda Bu kavmin bir üyesidir. Ama İsrailoğulları ırkından, soyundan gelen bir kişi din olarak Museviliği seçmemiş olabilir. Dolayısıyla iki kelimenin birbirleri yerine kullanılması yanlış olacaktır.

Tarihsel açıdan bakıldığında da aradaki farklılık anlaşılabilir. Irkın tarihi Musevilik dinin ortaya çıktığı dönemlerden çok daha eskiye gitmektedir. Bu tarih M.Ö. 2000 yılına hatta daha öncesine kadar uzanır. Yani yaklaşık 4000 – 4500 yıllık geçmişi olan bir ırktan bahsedildiğini göz önüne almak gerekir. Elbette diğer ırklar için de kökenlerinin bu tarihlere, aha eski tarihlere uzandığı söylenebilir. Ancak Yahudi topluluğunu bir özelliği de yazılı kaynaklarını, dini metinlerini ya da diğer metinleri çok iyi muhafaza etmektir. Dolayısıyla diğer milletlerin tarihi de aynı dönemlerden geçmiş bir tarihtir. Ama Yahudilerin metinlerine sahip çıkmaları sayesinde ırkın tarihine ait binlerce yıllık veriler, bilgiler günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Sonuç olarak Yahudi topluluğunun tarihte yer edinmeyi başarmış olan en önemli ırklardan biri olduğunu söylemek gerekir. Fakat tarihin hiçbir döneminde kayda değer bir politik gücü olan devlet kurmadılar (Son dönemlerdeki İsrail hariç.).

Hakkında Bilgin

Yorumlar