Tecim

Tecim

Tecim, günümüzde fazla kullanılmayan kelimeler arasında bulunuyor ve ticaret anlamına geliyor. Kelimenin diğer anlamları da yakın anlamlar olarak nitelendirilebilir. İşlenmiş ya da işlenmemiş, taşınır ya da durağan halde bulunan her türlü malın alımı satımı da bu kelimeyle ifade edilebiliyor. Çeşitli olaylar sonucunda gerçekleşen kırılma ya da dökülme gibi hasarların tamir edilmesi işlerini bir uğraş edinme amacıyla seyretme, eğlence yerleri olarak isimlendirilen iş yerlerini açma ve işletme ve buna benzeyen, kazanç getiren işlerle uğraşma işlerini tarif etmek için de bu kelime kullanılabiliyor.

Hakkında Bilgin

Yorumlar