Tebliğ

Tebliğ sözcüğü, İslam literatüründe ve diğer alanlarda duyurma, bildirme anlamında kullanılmaktadır.
Tebliğ sözcüğü, İslam literatüründe ve diğer alanlarda duyurma, bildirme anlamında kullanılmaktadır.

 

Tebliğ kelimesinin sözcük anlamı haber verme, duyurma ya da bildirme olarak ifade edilebilir.

Örneğin dini olarak kullanımında Peygamberlerin vahiy yolu ile aldıkları bilgileri, değişiklik yapmadan ya da kabul etme, inanma konusunda zorlama yapmadan insanlara iletmesi anlamına gelir.

Spiritüalizm alanında ise yüksek düzeydeki varlıklardan alınmış olan çok değerli bilgileri aktarmak, bildirmek anlamında kullanılır. Ama farklı bedensiz varlıklardan alınmış bilgiler, değerli ve gelecek hakkında bilgi veren kehanetler bile olsa tebliğ olarak nitelendirilemez.

Ekonomi alanında kanunun zorunlu kıldığı bilgileri ilgili kişiye iletmek, yasal olarak öğrenmesini sağlamak ve kanıtlamak anlamında kullanılır.

Hukuk dilinde ise Bakanlık tarafından kanunların anlaşılması, yapılan çeşitli düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi için yayınlanan genel açıklamalar anlamına gelmektedir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar