Tarih Boyunca Kurulmuş Türk Devletleri

Aslında tarihte bir yolculuk yapabileceğimiz güzel bir liste olsun istedik. Şu günlerde E-Devletten soy ağacına bakabildiğimiz ortada. Bakalım Türk soyu nerelere kadar uzanıyor. 16 Türk devletini tanımak bilmek isteyenler için özenle hazırladık.

Asya Hun Devleti

M.Ö. 250’den M.S. 216’ya kadar hüküm sürmüş ilk büyük Türk devletidir. Japon Denizinden Hazar denizine kadar olan büyük bir çoğrafi bölgede hakimiyet sürmüş Hun Devleti, Metehan döneminde altın çağını yaşamıştır. Asya kıtasının en büyük güçlerinden biri olmayı başarmıştır. Dağılma döneminde Doğu ve Batı olmak üzere 2 imparatorluğa bölünmüştür.

Göktürk Kağanlığı

552’lerde kurulan ve adında ilk defa Türk geçen bir devlettir. Ayrıca Türk terimini Orhun yazıtlarında bolca görüyoruz. 744’de Uygurlar tarafından yıkılmıştır. Coğrafi bölge olarak Orta Asya’yı içine alır. Zamanına göre, Asya’da en büyük hakim güç olmuştur.

Avar Kağanlığı

Avar KağanlığıAvar İmparatorluğu veya Avar Devleti bugünkü Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve Sırbistan topraklarında 562-823 yılları arasında hüküm sürmüş Türk devleti. Devlet Avar Kağanı I. Bayan tarafından kurulmuştur.

Hazar Kağanlığı: 651-983 (Böri Şad)

7. ve 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi’nin çevresinde; Van Gölü’nden, Karadeniz kıyılarından, Kiev’e; Aral Gölü’nden, Macaristan’a kadar olan geniş topraklarda hüküm sürmüş, Doğu Avrupa’da düzenli bir Türk devletidir. İslamiyetten önce kurulmuş bir Türk devleti olduğundan dolayı museviliği benimsemiş ve yahudi Türk devleti olarak bilinir.

Uygur Kağanlığı: 745-1368 (Kutluk Bilge Kül Kağan)

Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal gölünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır. Daha sonra iki ayrı Uygur devleti daha kurulmuştur, bunlar Kansu Uygurları ve Turfan Uygurları’dır.

Karahanlı Devleti: 840-1212 (Bilge Kül Kadir Han)

840 – 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Karahanlılar Müslümanlığı benimsemiş ilk Türk Devletidir.

Gazne Devleti: 962-1183 (Alp Tigin)

Karahanlılarla çağdaştır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç oldular.

Büyük Selçuklu Devleti: 1040-1157 (Tuğrul)

Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya’nın tamamına yakınına hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, zamanın en büyük bölgesel gücüdür.

Harezmşahlar Devleti: 1097-1231 (Kutbeddin Muhammed)

Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş, Aral gölünün güneyinde 1097­1231 yılları arasında yaşamışlardır. Orta Asya’da bölgesel hakim güç olmuşlardır.

Altın Ordu Devleti: 1236-1502 (Batu Han)

1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya’da kıtasal hakim güç olmuştur.

Timur İmparatorluğu: 1368-1501 (Timur)

1370-1507 yılları arasında, Adalar Denizi (Ege) kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklar, zamanına göre incelendiğinde, en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır.

Babür İmparatorluğu: 1526-1858 (Babür)

1526-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuş ve kıtasal hakimiyeti sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1922 (Osman Gazi)

1299’da Söğüt civarında kurulmuş ve 1922 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada at sürmüş cihan devletidir. Bu cihan devleti, geçmişten gelen Türk devlet geleneğinin kemâle ermiş biçimini dünya sahnesinde, 600 yıl sergilemiştir. 1606 tarihinde imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile yüce devlet, toprak bakımından en geniş noktasına ulaşmıştır. Bu tarihlerde, Osmanlı Devleti’nin sınırları; Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir ve Akdeniz adalarını içine almaktaydı. Yüce Osmanlı Devleti, Dünya tarihinde, zaman ve mekan çerçevesinde ele alındığında, Dünya hakimiyetini sağlamış bir devlettir. Osmanlılar, süre bakımından en uzun (600 yıl), coğrafi mekan olarak en geniş (etki alanı 24 milyon km2, söz sahibi olduğu alan bütün dünya) hakimiyeti kurmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti ( 29 Ekim 1923 – ∞ ) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Allah devletimizi muvaffak eylesin. Bir Türk dünyaya bedeldir.

Hakkında Emre Özer

Emre Özer
Php, Javascript, C# gibi yazılım dillerine kendini adamış başarılı bir Webmaster.
Yorumlar