Sünnet

Sünnet-i Seniyye deyimi, tarz ya da yol anlamına gelmekte olan Arapça bir terimdir. Sünnet kelimesi ile Hz. Muhammed tarafından (geçerli bir sebebi olmadıkça) terk edilmeyen davranışlara, alışkanlıklara verilen isimdir. Peygamber, farz ya da vacib olarak bildirilmeyen bazı konularda da belli alışkanlıkları sürdürmüş ve bunlara sadık kalmıştır. Müslümanları bunlara uyup uymama konusunda ise serbest bırakmıştır.

Farz ve vacib olarak belirlenen kurallar, davranışlar ya da diğer hususlar cezaya tabi olan konulardır. Farza uymayan kişi dinden çıkar, vacip olarak belirtilen konulardaki kurallara riayet etmeyen kişi ise günah işlemiş olur. Sünnet ise peygamber tarafından yapılması adet haline getirilmiş olan ama yapılmadığı takdirde karşılığında herhangi bir ceza söz konusu olmayan davranışlardır. Örneğin namazların farz bölümlerini kılmak zorundasınızdır, terk ettiğinizde, uygulamadığınızda dinden çıktığınız anlamına gelir. Ama aynı namazın sünnet bölümünü terk ettiğinizde herhangi bir ceza söz konusu değildir, hanenize yazılacak olan sevabın azaldığına inanılır.

Tabi sünnet kelimesinin bir de diğer anlamı bulunmaktadır. Erkeklerin cinsiyet organının ucunda bulunan derinin kesilmesi de sünnet olarak adlandırılmaktadır. Ama bu gelenek İslamiyet döneminde ortaya çıkmış olan bir gelenek değildir. Musevilikte de uygulanan bir gelenektir. Geçmişinin ise bundan 6 bin yıl kadar öncesine yani M.Ö. 4000 yılına kadar uzandığı düşünülmektedir. O dönemlerden kalan Mısır kabartmalarında erkek çocuklarını sünnet edildiği tasvir edilmekteydi.untitled

Hakkında Bilgin

Yorumlar