Sosyalist

Sosyalist sol
Sosyalist sol

 

Sosyalizm kısaca, genel olarak ekonomik yönleri ile ağır basan ve özel mülkiyet yerine kollektif mülkiyet anlayışını savunan bir sistem olarak tanımlanabilir. Sosyalist olarak isimlendirilen kişiler ise, temel olarak sosyalizm felsefesinin ortaya koyduğu görüşü savunan kişiler olarak nitelendirilebilir.

Buna göre üretim araçları ve değiş tokuş için kullanılan araçların ortaklaşa kullanılması savunulur, bunları kullanma hakkı topluma ait olmalıdır. Toplumsal refaha ise devletin aldığı kararlar ve izlediği politikalar ile ulaşılabilir. İşçiler yönetimde aktif olarak görev almalıdırlar. Sosyalizm ile komünizm arasındaki en büyük farklardan bir tanesi ise özel mülkiyet, özel girişim kavramları üzerinedir. Sosyalizmde özel girişim kavramına yer verilir ama devlet otoritesinin ve sendikaların baskısı altında bulunur. Benzer şekilde komünizm içinde yer almayan din kavramı, özgür din seçimi, komünizmde olmayan çok partili sistem, liderler ve halkın seçim yapması anlayışları da sosyalizm içinde yer almaktadır. Kısacası düzeni komple alt etmek gibi hedefleri olan komünizm için geçerli olduğu gibi politik bir görüş, ideoloji değildir. Sosyalizm felsefesini benimseyen kişiler de sosyalist olarak adlandırılır.

Bu durumda sosyalizm ve sosyalist olarak nitelendirilen kişiler kapitalist düzenin hüküm sürdüğü bölgelerde de var olabilir ve gelişebilirler. Hatta düzeni düşündükleri sisteme geçmek için bir araç olarak kullanabilirler. Oysa komünizm ideolojisinde devleti ve düzeni devrim yolu, zor yolu ile yıkmak, yerine komünist felsefeye uygun olarak inşa edilen devlet ve toplum düzenini getirmek vardır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar