Selüloz

Selüloz
Selüloz

 

C6H10O5 olarak gösterilen ve kara bitkilerinin göze yapısının esas maddesi olarak bilinen maddeye selüloz ismi verilmektedir. Patlayıcı maddeler ya da yapay ipek gibi kumaşların elde edilmesinde de kullanılır ama en büyük kullanım alanı kâğıt üretimi olarak gösterilebilir.

Selüloz bitkilerin yapılarının sert olmasını ve aynı zamanda kuvvetli olmasını sağlar. Su, benzen ya da alkol gibi organik çözücülerin yardımı ile çözülmez. İyotla da reaksiyon vermeyecektir. Schweitzer çözeltisi ismi verilen bir karışım yardımıyla çözünür. Bu çözelti ise bakır-II-hidroksit ve derişik amonyum hidroksit maddelerinden oluşmaktadır. Çözünen karışım ince deliklerden asit banyosundan geçirilir. Bu işlem sonucunda rejenere selüloz yani suni selüloz esaslı lifler elde edilmiş olur.

Hakkında Bilgin

Yorumlar