Sanayi

Yetişmiş işgücü, güçlü bir sanayi oluşturmak isteyen ülkeler için en önde gelen ihtiyaçlardan birisidir.
Yetişmiş işgücü, güçlü bir sanayi oluşturmak isteyen ülkeler için en önde gelen ihtiyaçlardan birisidir.

 

Hammaddeleri ya da yarı işlenmiş mamülleri işlemek, yeni enerji kaynakları meydana getirmek amacıyla belli zamanlarda, makineleri ya da farklı araçları kullanarak yeni ürünler veya enerji kaynakları yapılmasına verilen isim, endüstri ya da sanayi olarak görünmektedir. Gelişmiş ülkeler olarak nitelendirilen ülkeler aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerdir. Bunun nedeni ise sanayide kullanılan hammaddelerin elde edilmesi için katlanılan maliyetlerin, sanayide üretilen ürünlere göre önemli ölçüde düşük olmasıdır. Dolayısıyla sanayileşen ülkeler ya da toplumlar, hammaddeler gibi kaynaklara sahip olmasalar bile daha fazla öz kaynak üretme, ellerinde bulundurma şansına sahiptirler. Dolayısıyla bu ülkeler ya da toplumlar zenginleşir ve gelişirler.

Sanayi devrimi olarak bilinen olay dünyanın şeklini değiştirmiş, insanlık tarihinde binlerce yıl içinde sağlanan gelişmeden çok daha fazla gelişimin, ilerlemenin birkaç yüzyıl içine sığdırılmasına neden olmuştur. İngiltere’de 18 ve 19. Yüzyıllar arasında başlayan endüstri devrimi, Batı Avrupa, Amerika ve tüm dünyaya yayılmıştır. Makineleşme, sermaye birikiminin artması ve sanayileşmenin öneminin kavranması ile birlikte dünya toplumlarını refah çağlarına taşıyacak olan gelişmelerin ve teknolojik ilerlemelerin önü açılmış oldu.

Tanım gereği sanayi tesisleri hammaddeleri ve enerji kaynaklarını işlerler. Tabi bu görevi yerine getirmek için de sermayeye, yatırıma ihtiyaçları vardır. Üretilen ürünlerin pazarlanması için de bazı kanallardan faydalanılması gerekir. Kısacası sanayileşmiş bir toplum, ülke haline gelmek isteyen toplumların veya ülkelerin bazı ihtiyaçları olacaktır. Bunlardan en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sermaye:

 

Üretimde kullanılacak tesislerin yapılması, makinelerin ve diğer ekipmanın sağlanması, hammadde alımı yapılması gibi eksikleri tamamlamak için önemli miktarda sermaye gerekecektir.

  • Enerji:

 

Endüstri tesisleri hammaddeleri işlemek için önemli miktarda enerjiye ihtiyaç duyacaklardır.

  • Hammadde:

 

Yeni ürünler imal etmek için hammaddeye ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle tesislerin hammadde kaynakları yakınına kurulması tercih edilir. Ama ülkenin kaynakları arasında gerekli hammaddeler bulunmuyorsa bile bunlar temin edilebilir. Çünkü hammaddeler için ödenen bedel, üretim sonucunda elde edilen nihai ürünlerin fiyatından çok daha düşük olacaktır.

  • Ulaşım Ve Pazarlama:

 

Üretilen ürünlerin sevk edilmesi için tesislerin demiryolları ya da deniz yolları gibi ulaşım ağlarının yoğun olduğu bölgelere, liman kentlerinin yakınlarına kurulması tercih edilir. Ayrıca bu bölgeler genellikle üretilen ürünlerin kolay bir şekilde satılmasını sağlayan sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde bulunurlar.

  • İş Gücü:

 

Üretimi gerçekleştirecek özelliklere sahip olan eğitimli ve kalifiye işgücü, teknik elemanlar gerekecektir. Tabi iş gücünün mümkün olduğu kadar ucuz elde edilmesi rekabet şansını artıracaktır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar