Reenkarnasyon

Reenkarnasyon, yeniden doğuş anlamına gelen bir kelime olarak kabul edilebilir.
Reenkarnasyon, yeniden doğuş anlamına gelen bir kelime olarak kabul edilebilir.

 

Ruh göçü olarak da bilinen reenkarnasyon, ruhun ölümsüz olduğunu ve insan öldükten sonra ruhunun yeni bir bedende tekrar dünyaya geldiğini savunan spiritüalistler tarafından bu olaya verilen isim olarak anlatılabilir. Bu kavram bazı Asya dinlerindeki yeniden doğuş düşüncesi (tenasüh) ile farklılıklar gösterse de temel olarak aynı inanış olarak kabul edilebilir. Ülkemizde çok yaygın bir düşünce olmasa bile, dünyada ruh göçü kavramına inanan insanların sayısı bir milyar kişinin üzerindedir.

Reenkarnasyon düşüncesi 19. ve 20. yüzyıllarda ciddiye alınan ve sistemli bir şekilde ele alınan, kavramın güçlenmesi ile birlikte güçlü öğretilerin odağı haline gelen bir düşünce olmuştur. Özellikle deneysel spiritüalizm ekolü ve Teozofi cemiyeti güçlü akımlar olarak isimlerinden söz ettirdiler. Bazı ülkelerdeki kiliseler bu akımlara tepki gösterseler de söz konusu ekolleri izleyen insanların sayılarının çoğalmasına engel olamadılar.

Asya dinlerinde söz konusu olan tenasüh yani ruhun bir bedenden diğerine geçtiği inancı, reenkarnasyon kavramından çok büyük farklılıklar göstermez. Buna göre ruh tekrar doğar ama bunun seviyesi yüksek ya da alçak olabilir. Tanrı, insan, hayvan ya da bitki şeklinde doğmak mümkündür. Ne şekilde doğacağı ise daha önceki hayatındaki hareketlerinin sonucuna bağlıdır. Daha sonraki hayatta mutlu olmak için doğru hareketleri yapmak gerekir. Herkes kendi işinden sorumludur ve ölüm korkusu gerekli değildir. Çünkü hayat son bulmamakta, başka bir şekilde devam etmektedir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar