Psişik

Psişik, ruhla ilgili olan şeyler anlamına gelmektedir.
Psişik, ruhla ilgili olan şeyler anlamına gelmektedir.

 

Eski Yunan dilinde ruh anlamına gelen ‘psikhe’ kelimesinden türetilmiş bir sıfat olan psişik kelimesi ruhla ilgili, ruhsal olan şeyler anlamına gelmektedir. Günümüzde kullanılan şekli ile telepati ya da gelecekte gerçekleşecek olayları görme yeteneğine sahip olan kişiler anlamına gelmektedir.

Terimin metapsişik alanındaki kullanıma göre ise, psişik kelimesi alışılmayan ruhsal fenomenlere ilişkin anlamına gelir. Burada söz konusu olan olaylar, fenomenler ‘bedene bağlı, ruha dair’ olaylar olarak kabul edilir. Bu da kelimenin zihinsel yönden inceleme yaptığı ifade edilen ‘psikoloji’ kelimesinden ayrılmasını sağlar.

Parapsikoloji ile uğraşan kişiler ‘parapsikolojik’ sözcüğünün yerine, psişik kelimesini kullanmayı tercih ederler. Bu alanda medyum yetenekleri olarak anılan yeteneklere sahip olan kişileri, telepati ya da telekinezi gibi yeteneklere sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar