Protestan

Hz.İsa
Hz.İsa

 

Günümüzde Katoliklik ve Ortodoksluk ile birlikte en büyük 3 Hristiyan mezhebinden birisi olan Protestanlık, Roma kilisesine yani Katoliklere karşı gerçekleştirilmiş olan reform hareketleri sonucunda doğmuştur. Reform hareketinin temelleri daha önceki yüzyıllarda atılmış olsa da 16. Yüzyılda, 1529 yılında Martin Luther ve Jean Calvin önderliğinde Roma kilisesi ile Papa’ya karşı gerçekleştirilen Reform hareketi sonucunda ortaya çıkmıştır. Mezhebin temel düşüncesi vaftiz edilmiş olan her hristiyanın rahip yetkilerine sahip bulunduğuna ve aracı olmadan Tanrı ile konuşabildiğine inanmaktır. Kitab-ı Mukaddes olarak isimlendirilen İncil’i tek kaynak kabul etmiş ve başka aracılar ya da araçlar olmadan her inananın Tanrı ile konuşabileceğine inanmışlardır. Bu mezhebin üyeleri de Protestan olarak isimlendirilmiştir.

Mezhebin en önemli özelliği Katolik ve Ortodoks Kiliselerindeki merkeziyetçi yapıdan uzak olması ve kurumsallaşmamış olmasıdır. Mezhebin dini başkanı yoktur. Zaten Papa’ya karşı gerçekleştirilen bir hareketin sonucu olarak ortaya çıkan Protestanlık böyle bir yapılanma içine girseydi şaşırtıcı olurdu. Protestan olarak isimlendirilen mezhep mensupları Meryem Ana ya da azizler olarak isimlendirilen kişilere dua etmezler. Hatta Katolik Kilisesi tarafından kabul edilen bazı metinleri de İncil’in dışında kalan ve Tanrı Sözü olmayan metinler olarak kabul ederler.

Sonuç olarak Protestanlık diğer önemli Hristiyan mezheplerine göre oldukça farklı bir tarzı benimsemiştir. Protestan inancına sahip olan kişilerin inançları temelde Katolikler ile örtüşse de, modern çağa daha uygun bir inanç olarak görünmektedir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar