Proleterya

Proletarya devrimi, işçi sınıfı tarafından gerçekleştirilecek olan devrimi ifade eder.
Proletarya devrimi, işçi sınıfı tarafından gerçekleştirilecek olan devrimi ifade eder.

 

Proletarya kelimesi alt sınıfta bulunan insanları tanımlamak için kullanılan kelimedir. Daha önceleri malı mülkü olmayan kişileri aşağılama amacıyla kullanılmaktaydı. Ancak Karl Marks sonrasında üretim araçlarına sahip olmayan, emek gücüyle geçinen, işçi sınıfı olarak nitelendirilen insanları tanımlamak için kullanılmaya başladı. Marks’ın görüşleri temel olarak Proleterya devrimine yani işçi sınıfının yapacağı devrime dayanır. Yapılan bu devrim ile özel mülkiyetin, yatırım araçlarına sahip olanların kurduğu sömürü düzeni yıkılacak ve yatırım araçlarının ve sermayenin işçi sınıfının kontrolünde olduğu, özel mülkiyetin olmadığı bir düzen kurulacaktır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar