PHP – Bir Cümle yada Kelimenin Sadece İlk karakterini BÜYÜK Harfle Yazdırma Fonksiyonu

Php’de strtoupper ve strtolower fonksiyonları ile yazıların ve kelimelerin karakterlerini büyük yada küçük harfe çevirebiliyoruz. Fakat sadece ilk harfi büyük yapmak yada herhangi bir harfi büyük yapmak için bir takım fonksiyonları kullanarak başka bir fonksiyon elde edebiliriz.

Hemen fonksiyonumu vereyim ardındanda açıklayayım;

function ilkharfbuyuk($rows)
{
    $harfsayisi= mb_strlen($rows, "UTF-8");
    $ilkKarakter= mb_substr($rows, 0, 1, "UTF-8");
    $kalan = mb_substr($rows, 1, $harfsayisi- 1, "UTF-8");
    return mb_strtoupper($ilkKarakter, "UTF-8") . mb_strtolower($kalan,"UTF-8");
}

Fonksiyonumun adı ilkharfbüyük. içerisine atatığım $rows değişkenini strlen ile saydırıyorum. Aldığım değeri $harfsayisi isimli değişkene atıyorum. Daha sonra ilkKarakter isimli bir değişkene $rows değişkeninin içerisindeki string değerin ilk karakterini almasını söylüyorum. Ardından mb_substr’e ile ilk harfi çıkartıp kalan kısmı $kalan isimli değişkene aktarıyorum.

Return ile ilk karakteri büyük kalan kısmı da küçük harf ile yazdırıyorum. İşlem bu kadar.

$rows= 'YENİBİRŞEY.NET KOD ARŞİVİ';
echo ilkharfbuyuk($rows);

şeklinde kullanabilirsiniz. Bu kodu çıktısı ise;

Yenibirşey.net kod arşivi olacaktır. İyi Çalışmalar

Hakkında Emre Özer

Emre Özer
Php, Javascript, C# gibi yazılım dillerine kendini adamış başarılı bir Webmaster.
Yorumlar