Payrofobi

Payrofobi, sık karşılaşılan fobiler arasında yer alsa da, ateş korkusu nedeniyle hayatı çok önemli şekilde etkilenen kişi sayısının pek fazla olduğu söylenemez. Fakat fobi kelimesinin dehşet anlamına gelen phobos kelimesinden türetildiğini de unutmamak gerekiyor. Fobiler, korkunun ötesine geçen ve dehşet boyutuna gelen duygular hissedilmesini ve buna bağlı olarak (bazen) kontrolün kaybedilmesini içeriyor. Dolayısıyla bazı kişilere anlamsız gelen ya da çok önemli görünmeyen fobiler, bu sorunu yaşayan kişilerin hayatını önemli ölçüde kısıtlayan durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Fobiler aslında çok sağlıklı ve gerekli bir duygu, tepki olarak kabul edilen korkma durusundan kaynaklanmaktadır. Ama bu korkular dozajlarını aşar ve aşırı bir hale gelirse, fobiler meydana çıkmaktadır. Bu korkuların tetikleyicileri ve korkulan, etkiyi yaratan fobik uyarıcılar farklı olabilir. Ama söz konusu olan payrofobi yani ateş korkusu da olsa, agorafobi açık alan korkusu da olsa, sonuç değişmeyecektir. Fobik uyaranla karşılaşıldığında aşırı bir korku ve panik hali ortaya çıkar. Bu durumlara girmekten uzak kalmak, onlardan kaçınmak ise çok güçlü bir duygu olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla kişinin kendini soyutladığı ve hayatının önemli ölçüde etkilendiği durumlar görülebilir.

Ama bütün fobiler uygun tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilir. Fakat tedaviler ilaç tedavisi ile destekleniyor olsa bile temel olarak psikiyatrik yöntemlere dayanmaktadır. Dolayısıyla payrofobi ya da diğer fobilerin tedavisi için kişinin istekli olması gerekecektir.untitled

Hakkında Bilgin

Yorumlar