Paralel Evren

Sicim teorisi, farklı evrenleri temsil eden çok sayıda balon olduğunu düşünür.
Sicim teorisi, farklı evrenleri temsil eden çok sayıda balon olduğunu düşünür.

 

Çoklu evren teorisi ya da paralel evren teorisi birbirlerine paralel birçok evren olduğunu varsayan bir teori ve bu çok sayıdaki evrenin dâhil olduğu yapıya ise multiverse (çoklu evren) adı verilmekte. Ama paralele evrenlerin varlığı ve var olsalar bile onlarla bağlantı kurulabilmesi konusunda fizikçilerin farklı örüşleri bulunuyor. Bazı fizikçiler paralel evrenlerin varlığını ve onlarla bağlantı kurulabileceğini kabul ediyor. Ama paralel evrenlerin varlığını reddeden ya da var olsalar bile onlarla bağlantıya geçilemeyeceğini söyleyen fizikçiler de bulunuyor.

String Theory ya da Türkçeleştirildiğindeki ismi ile sicim teorisi çoklu evren (multiverse) teorisini açıklamak ve anlatmak bakımından uygun bir teori. Sicim teorisi Einstein tarafından açıklanan ve evrenin oluşumunu anlatan büyük patlama öncesine gidiyor. Büyük patlama teorisine göre sürekli şişmekte olan bir balon var ve biz bu balondan kaçamayacak, ayrılamayacak şekilde ona yapışmış durumda bulunuyoruz. Bu balon sürekli şişmeye, evren genişlemeye devam ediyor. Sicim teorisi ise başka evrenleri de temsil eden çok sayıda balon olduğunu öne sürüyor. Yani çok sayıda evrenin bulunduğu bir çoklu evrenden bahsediyor. Bu çok sayıda evrenlerden iki tanesi çarpıştığında ya da bir evren ikiye bölündüğünde yeni bir evreni ortaya çıkartan ve büyük patlama olarak isimlendirdiğimiz olay meydana gelmiş oluyor. Bu paralel evren sisteminde, evrenler arasında seyahat etme fikri ise gerçekleşmesi çok zor olan ama imkânsız olmayan bir fikir olarak ele alınıyor. Buna dayanarak ve Einstein’ın denklemlerinden faydalanarak evrenler arasında solucan deliği (warmhole) açılması ve diğer evrenlerle bağlantıya geçilmesi düşüncesi bulunuyor. Solucan deliği, uzay ve zaman üzerindeki kısa yol olarak açıklanabilir. Bu solucan deliği içinden geçerek diğer evrenlerle bağlantı kurmak da mümkün olabilir. Modern çağın fizikçilerinin tartıştığı en önemli konulardan bazıları solucan deliklerinin var olup olmadığı ve var oldukları takdirde ise içinden geçilip geçilemeyeceği konusu olarak görünüyor. Solucan deliğinin içinden geçilmesi durumunda hareket 4. Boyutta yani zaman boyutunda gerçekleşeceği için, bu olay zaman makinesi fantezisinin de hayata geçirilmesi anlamına gelebilir.

Sonuç olarak paralel evren teorisi kanıtlanabilirse ve diğer evrenlerin varlığını gösteren bulgulara ulaşılabilirse fizik biliminin açıklık getiremediği birçok sorunun cevabının verilmesi mümkün olacak. Tabi çizgi romanlarda ya da filmlerde yaşanan fantastik olayların gerçekleşebilmesi için de fırsatlar ortaya çıkacak.

Hakkında Bilgin

Yorumlar