Ortodoks

Ortodoks din adamları
Ortodoks din adamları

 

Ortodoks kelimesi, Yunanca ‘doğru’ anlamına gelen ‘orthos’ kelimesi ile ‘inanç’ anlamına gelen ‘doksa’ kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir kelimedir. Yani doğru inanç anlamına gelmektedir. 4 ile 8. Yüzyıllar arasında toplanmış olan ve Katolik Kilisesinin de kabul ettiği konsilleri (7 adet) kabul etmiş ama sonraki konsilleri geçersiz saymıştır. İnanç olarak İsa’nın hem tanrısal özellikleri hem de insani özellikleri taşıdığına inanırlar. Dolayısıyla Meryem Ana da tanrısal özellikler taşıyan İsa’nın da annesidir. Bu nedenle Theotokos yani ‘Tanrı anası’ ismi ile anılmaktadır.

Kilisenin yapısı ise her ülkede ayrı şekilde örgütlenmiştir. Kiliselerin başında bulunan Başpiskopos kendisine bağlı olan piskoposlar seçer ve ülkenin çeşitli yerlerindeki kiliselerde görevlendirir. Böylece tüm ülkedeki kiliselerinin ve Ortodoksların dini lideri konumunu almış olur. Patrik ise başpiskopos statüsündedir ama onlardan daha saygın bir konumda bulunur. Ama Katolik kilisesindeki Papa’nın devlet başkanlığı ya da en önemli otorite olması gibi bir durumu yoktur. Ortodoks kiliselerinin patrik ya da piskoposları yanılmaz, hata yapmaz olarak da kabul edilmezler. Hatta böyle varsaymak şirk olarak kabul edilir.

Ortodoks kilisesinin Katolik kilisesinden ayrılma tarihi ise 1054 yılında olmuştur. Kutsal Ruh’un kaynağı ile ilgili çıkan bir tartışma sonucu çıkan görüş ayrılıkları iki kilisenin ayrılmasına neden olmuştur. Hatta iki kilise karşılıklı olarak birbirlerini aforoz etmiştir. Aforoz kararı 9 asır kadar sonra yani 1964 yılında yine karşılıklı olarak kaldırılmıştır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar