Organizma

Organizmaların canlılık işlevlerini ve biyolojik gelişimlerini sürdürmeleri için gerekli olan genetik bilgiler DNA'da bulunur.
Organizmaların canlılık işlevlerini ve biyolojik gelişimlerini sürdürmeleri için gerekli olan genetik bilgiler DNA’da bulunur.

Organizma, yaşamak için gerekli olan basit yapılı moleküllerin ve organ sistemlerinin bir araya gelerek oluşturdukları varlıklara verilen isimdir. Yani ‘canlı’ olarak nitelendirilen tüm varlıkların adıdır. Tabi canlıların ya da organizmaların hayatlarını sürdürecek özelliklere sahip olmalarının yanı sıra, biyolojik olarak kendi türünün devamını sağlayacak büyüme, üreme, çevreye uyum gösterme ve kalıtım gibi özelliklere de sahip olduğu görülebilir.

Biyolojideki tanımının yanında sosyal bilimlerde de organizma sözcüğü kullanılır ve insanı inceleyen bu bilimlerin ana konusudur. Bu bilimler canlıların, özellikle insanların uyum yetenekleri ve sinir sistemleri gibi konuları incelerler. Elde ettikleri verilere göre, inceledikleri organizmaların faaliyetlerinin, dâhil oldukları topluluğa sağladıkları yararları ve bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini yorumlarlar.

Hakkında Bilgin

Yorumlar