Musevi

Museviler
Museviler

 

Musevilik, İsrailoğulları olarak adlandırılan ve sonraları Yahudi ismi ile anılan kavme indirildiğine ve Hz. Musa aracılığıyla tebliğ edildiğine inanılan ilk tek Tanrılı din olarak bilinmektedir. Musevi kelimesi de Musa isminden türetilmiş bir kelime olarak görünmektedir. Bazı kişilerin düşündüğü ya da kullandığı gibi Yahudi kelimesi ile Musevi kelimesi aynı anlamlara gelmemektedir. Yahudi kelimesi Türk kelimesi gibi bir ırkın, milletin bireylerini tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Musevi kelimesi ise Musa peygamber tarafından tebliğ edildiğine inanılan dini benimseyen kişilere verilen addır.

Diğer tek Tanrılı dinlerde olduğu gibi Musevilikte de farklı mezhepler vardır. Bu tarikatlar arasındaki farklılık ise Musevilik olarak isimlendirilen dinin temel ilkelerine yaklaşımlardan ileri gelir. Dinin kutsal kitabı ise ülkemizde Tevrat olarak isimlendirilen kitaptır. Fakat Museviler hemen her alanda olduğu gibi dini metinler konusunda da geleneklerine çok bağlıdırlar. Tevrat, Tanah ismi verilen ve Yahudilerin kutsal kitabı olarak kabul edilen kitabın ilk 5 bölümünü oluşturmaktadır.

Musevilik ya da Yahudilik kavramlarının karıştırılması normal olsa da Yahudi ve Yahudilik kavramlarını, kelimelerini açıklamak ve aradaki farkı göstermek kolay değildir. Çünkü söz konusu kavmin bütün dünyaya dağılmış olması, Musevi olarak adlandırılmak isteyen ve Yahudi ırkına mensup olmayan kişilerin din değiştirmeleri, ırkın 4000 yıllık tarihi boyunca birçok felakete uğramış olması ve değişik milletler ile beraber yaşaması söz konusudur. Dolayısıyla bazı ülkelerde bulunan Yahudi cemaatleri annesi Yahudi olan çocukları Yahudi olarak kabul ederken, bazı ülkelerde ebeveynlerinden birisi Yahudi olan ve Yahudiliğe uygun olarak yetiştirilen çocuklar Yahudi olarak kabul edilmektedir. Bu konu dünya Yahudileri ve İsrail Devleti içinde tartışılan en önemli konulardan biridir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar