Müsamaha

Hoşgörü ya da müsamaha, başarılı ilişkiler kurmak için gerekli olan davranış biçimleri arasında gösterilebilir.
Hoşgörü ya da müsamaha, başarılı ilişkiler kurmak için gerekli olan davranış biçimleri arasında gösterilebilir.

 

Müsamaha kelimesi, hoşgörü ya da tolerans anlamlarına gelmektedir. Benzer şekilde görmezden gelme ya da yapılan hareketlere, eylemlere göz yumma anlamlarında da kullanılabilir. Ama bu kelimenin kullanımı fazla değildir. Aynı anlama gelmekte olan hoşgörü ve tolerans kelimeleri daha çok kullanılmaktadır. Kendi görüşlerine ya da toplumda genel olarak kabul gören görüşlere aykırı olan görüşlere, davranışlara katlanma, taraf tutmadan sabretme anlamlarını taşıdığı için güzel bir sözcük olarak kabul edilebilir.

‘Çocukların yaptığı yaramazlıklara müsamaha göstermek yerinde olabilir.’

Hakkında Bilgin

Yorumlar