Münferit

Münferit, tek olan, kendi başına olan ya da ayrı olan şey anlamlarına gelmektedir.
Münferit, tek olan, kendi başına olan ya da ayrı olan şey anlamlarına gelmektedir.

 

                Münferit kelimesi tek olan, kendi başına olan ya da ayrı olan şey anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse ‘Münferit bir banka soygunu olayı suç istatistiklerinin yükseleceğine işaret sayılamaz’ cümlesinde tek bir banka soygunu yapıldığını, soygunun bir tane olduğunu, başka soygun gerçekleşmediğini anlatma amacıyla kullanılmıştır. Gerçekleşen benzeri soygunlar olsaydı münferit kelimesini kullanmak doğru olmayacaktı. Bazı yanlış kullanımlar kelimenin önemli olmayan, gözden çıkartılabilecek gibi bir anlama geldiğinin sanılmasına yol açıyor. Örneğin ‘münferit olaylar’ terimi sık kullanılan ve böyle bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek bir kullanım şekli. Çünkü olay münferit olarak nitelendiriliyorsa olay kelimesinin sonuna -lar çoğul eki gelmemeli. Birden fazla olay söz konusu ise münferit kelimesini kullanmak yanlış olacaktır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar