Mukabele

Mukabele
Mukabele

 

Mukabele, sözlük anlamı ile karşılaşmak, yüz yüze bulunmak ya da karşılıklı okumak gibi anlamlara gelmektedir. Geleneksel olarak kullanılan şekli ise her gün bir cüz okuyarak Kur’an’ı hatmetmek anlamını taşımaktadır. Gelenek Hz. Muhammed’e vahiyleri getiren Cebrail’in Kur’an’ı parça parça okuması ve Hz. Muhammed tarafından tekrar edilmesi inancına dayanmaktadır. Müslümanlar bu durumu benimsemiş ve Kur’an’ı baştan sona takip etmelerini, hatmetmelerini sağlayan bir gelenek başlatmışlardır. Genellikle bir kişinin ezberden ya da kitaptan yüksek sesle okumasını ve diğer kişilerin de kitaptan onu takip etmesini ifade eder. Özellikle Ramazan ayında, her gün sırayla 1 cüz okuyan 30 Müslümanın 1 ayda Kur’an’ı hatmetmesini sağlar.

Hakkında Bilgin

Yorumlar