Muasır

Atatürk, muasır medeniyetlerden bahsederken, dönemin en ileri medeniyet seviyesinde bulunan Avrupa Devletlerini kastediyordu.
Atatürk, muasır medeniyetlerden bahsederken, dönemin en ileri medeniyet seviyesinde bulunan Avrupa Devletlerini kastediyordu.

Muasır kelimesinin anlamı çağdaş, aynı dönemde, aynı asırda yaşayan şeklindedir. Bazı kaynaklarda ise ‘Batı’dakine ya da Avrupa’dakine benzeyen şekilde’ anlamında kullanıldığını görebilirsiniz. Yani aynı çağda bulunan, aynı anda yaşayan kişiler, nesneler ifade edildiğinde kullanılabilir.

Bazı kişilerin ses benzerliği bulunan çağdaş (aynı çağda yaşayan) kelimesi ile çağdaş (modern) kelimesini karıştırdıkları ve muasır kelimesini de ‘modern’ anlamında kullandıkları görülmektedir. Oysa kelime aynı dönemde bulunan, aynı çağı yaşayan anlamlarını taşımaktadır.

‘Orhan Pamuk ile Kemal Tahir muasır yazarlar olmadığı için karşılaştırma yapmak güç olacaktır.’

Hakkında Bilgin

Yorumlar