Muamma

Muamma, uzayın bilinmeyenleri için sıklıkla kullanılan bir sözcüktür.
Muamma, uzayın bilinmeyenleri için sıklıkla kullanılan bir sözcüktür.

Muamma kelimesi sözlüklerde ‘anlaşılamayan, bilinmeyen şey’ ya da ‘bilmece’ olarak açıklanmaktadır. Bilimsel yollarla açıklanamayan her türlü durum için kullanılabilir. Ayrıca divan edebiyatında kullanılan ve sonraki dönemlerde halk edebiyatında da görülen muammalar ise belirlenen kurallara göre yazılan ve çözümlenen, genellikle konusu Allah’ın 99 ismi ya da insan isimleri olan bilmecelerdir.

Örneğin ‘Dedemin beline sokduk bir düdük, Ana bir velinün adidur didük’ manzumesini yorumlayalım. Dede sözcüğünün Arapçası Cim ve Dal harflerini kullanarak yazılır. Manzumede dedenin beline sokulan düdük kelimesi ise Farsça ney kelimesinin yazıldığı Nün ve Ye harfleri olarak yorumlanır. Bu şekilde Cim ve Dal harflerinin arasına Nün ce Ye harfleri getirilerek okunduğunda ‘Cüneyd’ ismine ulaşılır. Manzumede bahsedilen veli ise ‘Cüneyd-i Bagdâdi’ dir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar