Moratoryum

Moratoryum borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması anlamına gelen bir sözcüktür.
Moratoryum borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması anlamına gelen bir sözcüktür.

Borçların ödenemeyecek duruma geldiğini bildiren ve sürenin, vadenin uzatılmasını istemek anlamında kullanılan kelime moratoryum sözcüğüdür. Aslında bu terim tam olarak bu anlama gelmez. Borçlunun borcunu ödeyemeyeceğini ilan etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla iflas ilan edilmesine yakın bir durumdur. Borçların yapılandırılması, sürenin, vadenin uzatılması olayı da burada devreye girer. Uluslararası alanda ve ülkelerin iç hukukunda iflas müessesenin kullanılmasına engellemek için bu yöntemle ilgili olarak belirlenmiş bazı kurallar vardır. Böylece borçlar ertelenir, yeniden yapılandırılır ve vadesi uzatılır. Yani ödenebilecek duruma gelir, iflas ilan edilmesine gerek kalmaz.

Hakkında Bilgin

Yorumlar