Momentum

momentum
momentum

Momentum, bir doğru üzerinde hareket eden cismin taşıdığı hareket miktarının ölçüsü olarak kabul edilebilir. Yani fizikte enerjinin iş yapabilmenin bir ölçüsü olarak kabul edilmesine benzer şekilde, momentum cismin sahip olduğu, barındırdığı hareket miktarının ölçüsüdür.

‘P’ olarak gösterilen momentum, cismin kütlesi ‘m’ ile cismin hızı ‘v’ nin çarpılması ile bulunur. Yani, (P=m.v) şeklinde hesaplanır ve gösterilir. Buradaki v değişkeni vektörel bir birim olduğundan, P yani momentum da vektörel bir nicelik olacaktır. Çünkü herhangi bir vektör skaler ile çarpıldığında, ulaşılan sonucu da vektör olacaktır. Vektörün yönü ise ‘v’ yani hız vektörü ile aynı yönde olacaktır.

Momentumun önemli özelliklerinden bir tanesi de korunumlu bir nicelik olmasıdır. Yani kapalı bir sistem herhangi bir şekilde dışarıdan gelen bir kuvvetin etkisi altında kalmadıkça, kapalı sistemin toplam momentumu değişmeyecektir. Bahis konusu olan, çizgisel momentum kavramıdır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar