Magma

Magma
Magma

 

Yer kabuğunun altında bulunan, 3000 kilometre derinliğe kadar uzanan, manto ismi verilen tabakasında yoğun ve ergimiş durumunda bulunan silikat hamuru halindeki eriyiklere magma adı verilmektedir. Ağırlıklı olarak silikatlardan oluşan eriyiklerin içinde çözünmüş halde gazlar ve su buharı da bulunmaktadır. Oluşmasının sebebi ise köken bölgelerde bulunan kayaçların su ilavesi, basıncın düşmesi ya da sıcaklıkların yükselmesi gibi olaylar sonucunda ergimesi olarak gösterilebilir.

Magma yerkabuğuna da çıkabilir, bu durum yanardağ patlaması olarak isimlendirilir. Ancak bu olayın gerçekleşmesi için magmanın yeterince büyük olan bir kabarcık oluşturması gerekir. Bu nedenle yanardağların hemen hepsinin altında magmanın biriktiği bir magma odası bulunmaktadır. Buradaki birikim yeterli miktara geldiğinde ise litosfere doğru yükselir, yanardağ patlaması meydana gelir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar