Lümpen

Karl Marks
Karl Marks

 

Kökeni Marks ve Engels tarafından yapılan çalışmalara 1854 yılında ortaya çıkarılan Alman İdeolojisi eserine dayanan bir kelimedir. Burada Almanca Lumpenproletariat olarak kullanılan terim proletarya yığını gibi bir anlama geliyordu. Buna göre lümpen proleterya olarak tanımlanan sınıf, aristokrasiye bağlı olarak ve herhangi bir duruşu olmayan insanları anlatmak için kullanılıyordu. Dolayısıyla bu sınıfın yapılacak olan devrime katılmak için de bir nedeni yoktu. Bu görüşlerdeki anlama uygun olarak kullanılmaya başlayan lümpen kelimesi, toplumsal sınıf bilinci olmayan ya da sözde bilgilerini kullanarak içinde bulunduğu işçi sınıfını aşağılayan, kendini üstün göstermeye çalıştıkça itici olan insan anlamına gelmektedir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar