Laik

Laik

Laisizm ya da laiklik olarak isimlendirilen düşünce biçimine göre devlet tüm dinler karşısında tarafsız olmalı ve devlet işlerinin yürütülmesinde de dini referanslar kullanılmamalıdır. Zaten bu görüşü savunan kişileri nitelemek için kullanılan laik kelimesi, Latince din adamı olmayan kişileri, halkı tanımlamak için kullanılan ‘laicus’ sözcüğünden türetilmiş olan Fransızca bir kelimedir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan bu kelime yeni Türk Devleti’nin temel taşlarından biri olarak benimsenmiştir.

Terimin kullanılmaya başladığı dönemler ve yerler ise Ortaçağ ve sonraki dönemdeki Avrupa olarak görünüyor. Bu zaman diliminde Katolik kilisesinin çok önemli bir etkisi ve baskısı bulunuyordu. Kiliseye bağlı din adamlarının etkilerini kötüye kullanmaları nedeniyle bu anlayış şekillenmeye başlamış ve 18. yüzyılda tanımlanmıştır. Zaten kelimenin din adamı olmayan kişi anlamına gelen bir sözcükten türetilmiş olması da anlatılan tarihsel gelişim sürecine bağlanabilir.

Din ile devlet işlerinin ayrılması olarak özetlenen laiklik kavramı modern dünyada geçerli olan insan hakları ile de yakından ilişkilidir. Laik bir devlet, hiçbir dine mensup değildir ve hiçbir dini ayine katılmaz. Vatandaşlarının sadece maddi işleri ile ilgilenir, herhangi bir dine bağlı olmaları ya da inanıp inanmamaları, bireylerin özel problemleri arasında yer almaktadır. Devlet her dine eşit uzaklıkta dursa da dinlerin kendi düzenlerini bozacak olan davranışları kontrol etmekle, önlemekle görevlidir. Buna karşı bireylerin dini serbestliklerini kabul eder, ibadet şekillerine ya da kurallarına müdahale etme yetkisine sahip değildir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar