Kimya

kimya

Maddelerin yapılarını ve özelliklerini, ayrı maddelerin birbirleri ile etkileşimlerini ve tepkilerini inceleyen, bu incelemeler sonucunda ulaşılan bulgulardan faydalanarak bazı kanunları ve kuralları ortaya koyan disipline, bilim dalına kimya adı verilmektedir. Bu sözcüğün, simya kelimesi ile aynı kökenden türetildiği düşünülür. Antik Yunancada bulunan ve metali eritmek anlamında kullanılan himya kelimesinden alındığı varsayılan Arapça al-kimia kelimesinin, her iki sözcüğün kökeni olduğu ileri sürülmektedir. Ancak Eski Mısır dilinde dünya anlamında kullanılan ‘kem’ sözcüğünden türediğini belirten görüşler de bulunmaktadır.

Her durumda kimya ve simya kelimelerinin aynı anlama geldiği ya da birbirlerinin yerine kullanıldıkları dönemler oldu. 17. Yüzyıla kadar her iki kelime de maddelerin analizini yapmak ve sentezlemeye uğraşmak için yapılan çalışmaları ifade etmek için kullanıldı. Ancak 18. Yüzyıl ve sonrasında iki kelime arasındaki ayrım gözetilmeye başlandı. Kimyayla uğraşan kişiler, çeşitli maddelerden altın üretmeye çalışmak gibi batıl inanç ya da büyü olarak kabul edilebilecek çalışmalar yapan kişiler değil, saygın bilim adamlar olarak kabul edilmeye başladı. 20. Yüzyılda bu alanda kaydedilen gelişmeler sayesinde de temel bilim dalları arasında yer almaya başladı.

Modern kimya, saygın bir bilim dalı olarak kabul edilmesini sağlayan çalışmaların yapılmasını ve günlük hayatın yanı sıra her alanda bilimsel gelişmeler kaydedilmesini sağlayan ilerlemelerin ortaya çıkmasını sağladı. Örneğin atom teorisinin ortaya koyulması, atomların yapılarının ve işleyişlerinin açıklanması sayesinde elementler ve onların oluşturduğu bileşikler tanımlandı. Böylece farklı bileşiklerin ya da maddelerin ortaya çıkarılması için gerekli olan şartların neler olduğu ve hangi koşullarda en kolay şekilde üretilebileceği gibi konularda önemli bir gelişme yaşadı. Örneğin birçok hammaddenin farklı kimyasal maddelere dönüştürülmesi ve diğer alanlarda kullanılması için gerekli olan şartların tespit edilmesinde ve uygulamaların yapılmasında, kimyanın ortaya koyduğu keşiflerden, kurallardan ve kanunlardan yararlanılır. Yağ, kömür, ham kükürt ya da sodyum klorür gibi hammaddeler bu kurallardan faydalanılarak sülfirik asit ya da sodyum hidroksit veya petrokimyasallar gibi maddelere dönüştürülür. Bu maddeler ise hayatın hemen her alanında kullanılan malzemelerin imalatı için kullanılır. Yani hayatın her alanında görülen malzemelerin ya da maddelerin imalatında kimya bilimi sayesinde ulaşılabilen, elde edilebilen kimyasallar önemli bir rol oynar.

Hakkında Bilgin

Yorumlar