Kelam

kelam

Kelâm kelimesi sözlük anlamıyla söz ya da söyleme, söyleyiş biçimi anlamına gelmektedir. Sık olarak kullanılan şekli ile ise, İslam inancını akıl yolu ile elde edilen kanıtları kullanarak açıklamaya hedefleyen bilim dalını anlatmaktadır.

İlm-î Kelâm ya da ilm-i tevhid olarak adlandırılan ve başlangıçta fıkıh ilmi içinde kabul edilen kelâm, İslam dininin temel hükümlerini açıklamayı, sistemli hale getirmeyi ve savunmayı hedefler. Bu görevi ise akıl yolu, bilimsel çalışmalar yolu ile elde edilen kanıtları kullanarak yapmaya çalışır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar