Katolik

katolik

Katolik kilisesi, Roma kilisesi olarak da adlandırılan ve Hristiyanlık mezhepleri içinde en çok üyeye sahip olan mezheptir. Daha büyük bir kısmı Güney Amerika’da ve Avrupa’nın güney kesimlerinde bulunan 1 milyarın üzerinde kişi bu kiliseye bağlıdır.

Katolikler birçok yönü ile diğer Hristiyan mezheplerinden, kiliselerinden ayrılırlar. Ortodokslarla aralarındaki farklar daha azdır. Çünkü her iki kilise de ayrıldıkları 1054 yılına kadar gerçekleşmiş olan Ekümenik konsillerde alınan kararları tanırlar. Ekümenik konsiller Hristiyanlığın esaslarını tespit etmek, ayinler gibi ibadetlerin ne şekilde yapılacağını belirlemek ve Hristiyanlık disiplinini birleştirmek, ahlak yapısını düzenlemek üzere, o dönemin din otoritelerinin bir araya geldiği toplantılardır. Katolik kilisesi ekümenik konsiller tarafından alına bütün kararları kabul etmiştir. Bu nedenle diğer kiliselerle arasında bazı inanç ve uygulama farkları bulunmaktadır. Kilisenin inanç sistemine göre:

 • Papa dini konularda asla yanılmaz (1870’de alınan kararla resmileşmiştir), havari Petrus’un vekili konumundadır ve Roma kilisesi başkilise durumunda bulunur.
 • Ortadoksların inandığı gibi Kutsal Ruh Baba’dan çıkmamıştır, Baba ve Oğul’dan çıkmıştır.
 • Kilise Kutsal Ruh Tarafından yönetilir ve evrensel statüde bulunur.
 • Meryem bakire ve günahsızdır. Meryem ve azizler şefaat etme yetkisine sahiptirler.
 • İsa babasından aldığı Tanrı ve annesinden aldığı insan tabiatlarına sahiptir.
 • Günah çıkartma ve rahiplere itiraf etme yöntemine inanılır, bu uygulama gereklidir.
 • Komünyon ayininde kullanılan ekmeğin mayasız olması gerekir.
 • Diyakozlar haricindeki ruhban sınıfı evlenemez
 • Cuma günleri et ve diğer yağlı yiyecekler yenilmez.
 • Ekümenik konsillerin tüm kararları kabul edilir
 • Katolik kilisesine ait olan 7 sakrament (sır) vardır (Efkaristiya, Vaftiz, Güçlendirme, Evlilik, Ruhbanlık, Tövbe, Kutsal yağ sürme gizemleri).

Hakkında Bilgin

Yorumlar