Karbondioksit

karbondioksit

Karbondioksit, normal koşullar altında gaz halde bulunan, bir karbon ile iki oksijen atomunun birleşmesi ile oluşan, rengi ya da kokusu olmayan bir gaz molekülü, madde olarak tanımlanabilir. Besin maddelerinde bulunan karbonun kullanılması, metabolize edilmesi ile ortaya çıkan bir maddedir.

Çok önemli bir gaz olarak kabul edilebilir. İnsanlar dâhil birçok canlıdaki nefes alma olayı sırasında alveolde hemoglobin tarafından taşınan oksijen ile yer değiştirir ve oksijenin giriş yaptığı yolla dışarı atılır. Bitkiler, algler ve siyanobakteriler ise karbonhidrat enerjisi elde etmek amacı ile kullanırlar. Bitkiler gündüz karbondioksit alıp oksijen verir, gece ise tersini yaparlar. Dolayısıyla hayat döngüsü ve hayatın devamlılığı için çok önemli olan bir maddedir

Hakkında Bilgin

Yorumlar