İmge

imge

İmge kelimesi, sözlüklerde düş, hayal, hülya, zihinde tasarlanmış olan ama gerçekleşme olasılığı zayıf olan şey anlamını veren bir kelime olarak görünüyor. Kelimenin diğer bir anlamı ise imaj, genel örünüm ya da izlenim olarak verilmiş. Kelimenin psikolojide kullanılan anlamı ise duyu organları tarafından algılanan bir nesnenin bilince yansıyan şekli, imajı olarak görünüyor. Yine kelimenin psikoloji biliminde kullanılan bir anlamı ise kelimeyi, duyuların bir uyaran tarafından uyarılmadı durumlarda bilinçte yaratılan, beliren şey, nesne, imaj ya da hayal olarak tanımlanıyor.

Hakkında Bilgin

Yorumlar