İcazet

icazet

Sözlük anlamı ile izin vermek, müsaade etmek anlamlarına gelmektedir. Daha eski dönemlerde medrese eğitimlerini tamamlayan ve hocalarından bu durumu kanıtlayan belgeyi almak da ‘icazet almak’ olarak ifade edilirdi. Bu nedenle kelimenin ‘diploma’ anlamında kullanılmasına da başlanmıştır. Zaten kelimenin Arapçadaki karşılığı da ‘ruhsat’ olarak görünmektedir.

‘Gezi için öğretmenden icazet aldık, iş müdürün iznini almaya kaldı.’

‘Olgunlaşma (tekamül) medresesinin bu seneki mezunları için düzenlenecek olan icazet merasimi akşam 6’da başlayacak.’   Cümleleri kelimenin her iki anlamı için de örnek olarak verilebilir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar