ICANN

icann

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşan ICANN kısaltması internetteki farklı grupların katılımı ile oluşmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tarif edilebilir. Türkçeye çevrilen ismi ‘İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’ olan kuruluşun görevi domain adı tahsisi, protokollerin belirlenmesi ve internet ana servis sağlayıcı sisteminin yönetiminin koordinasyonunu sağlanması olarak özetlenebilir. 1998 yılında ABD Ticaret Bakanlığı ile kuruluş arasında imzalanmış olan ‘Mutabakat Metni’ ile ABD Hükümeti tarafından yetkileri tanınmış olan bir kuruluştur.

Kısacası ICANN olarak isimlendirilen kuruluş özellikle alan adları (domain) konularında yetkili olan en üst mercii konumunda bulunmaktadır ve diğer bazı görevleri de üstlenmiştir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar