Huri

459934-3-4-7a2f1

Huri kelimesi ‘İslamiyet’te cennette yaşadığına inanılan kız anlamına gelmektedir’ şeklinde tarif edilir. Ama bu tanım tam olarak doğru değildir. Çünkü Kur’an’da geçen şekliyle ‘eşler’ anlamına gelmektedir. Yani cinsiyetten bahsedilmemiştir. Türkçede ise bu düşüncenin etkisinde kalınarak güzel kadın anlamında kullanılmaktadır.

Batı dillerine de benzer bir anlamla girmiştir. İngilizce ve Fransızcada bu kelimeden türetilmiş olan ve şuh kadın, çekici ve güzel kadın anlamlarını taşıyan kelimeler bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkçe ve Arapçanın da içinde bulunduğu birçok dilde yaklaşık aynı şekillerde telaffuz edilen ve yaklaşık aynı anlamı taşıyan ‘huri’ kelimesinin bulunduğu söylenebilir.

‘Sabahın köründe bu hurinin ne işi var kasaba kıraathanesinde? Diye sordu.’

Hakkında Bilgin

Yorumlar