Hizip

hizip

Hizip, sözlük anlamı ile bölük ya da kısım gibi sözcüklerin yerine kullanılabilir. Kuran’ı Kerim’in her bir cüzünün 5’er sayfalık bölümleri de aynı şekilde adlandırılmaktadır. Kelime her iki kullanımıyla da bir bütünün daha küçük parçaları gibi bir anlam ifade etmektedir.

Günümüzde kullanılan hizip kelimesiyle ifade edilmek istenen ise, genellikle bir siyasi parti, örgütler ya da kuruluşlar içinde, kurumun ya da kuruluşun ana düşüncesine aykırılık gösteren, inanç ya da düşünce bakımından farklı görüşleri olan gruplar olmaktadır. Klik ya da fraksiyon olarak da adlandırılır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar