Hippi

Ünlü Woodstock festivali
Ünlü Woodstock festivali

Dünyanın sahibini sadece insanlar olmadığını, tüm bitkilere ve hayvanlara da ait oluğunu savunan, politik olmayan bir görüştür. Ama hippi olarak adlandırılan grup 1960’lı yılların faşist yapılanmalarının yanı sıra komünist oluşumlara karşı durmuş, var olan tüm yetkileri reddetmiştir. Anarşizmden ayrılan tarafları ise özgürlüğün bireyin kendi içinde bulunmasını savunmasına rağmen, komün hayatını desteklemesi ve bu düşünce biçimini uygulamaya geçirmesi olmuştur.

Hippi, var olan sistemlere karşı farklı yaşam biçimini uygulamalı olarak hayata geçiren bir alt kültür örneği olarak kabul edilebilir. Bugün sıklıkla karşılaşılan ‘mutlak retçilik’ kavramının temellerini oluşturan akım olarak kabul edilebilir. Çiçek çocuklar, Psikanalist Erich Fromm gibi çok önemli bilim adamları tarafından, barış yanlılığını savunmaları, aşkı savunmaları, toplum kurallarını ve genel ahlakı karşılarına almalarına rağmen, inandıkları gibi yaşamayı başaran bir akım olmaları nedeniyle tarihteki en tutarlı toplumsal hareket olarak nitelendirilmektedirler.

Hakkında Bilgin

Yorumlar