Haset

haset

Haset, kısaca çekememezlik olarak ifade edilebilecek bir kelimedir. Kişinin, başkalarına ait olan çeşitli maddi veya manevi imkânlarının kaybedilmesini ya da kendisinin olmasını istemesi durumu olarak da tarif edilebilir. Bu nedenle genel olarak hoş karşılanmayan, dünya hırslarının yoğun olmasına ve bu durumun haksız istekler doğurmasına yol açması durumunu açıklayan bir duygu olarak kabul edilir. Toplumsal olarak kabul edilmeyen bir duygu olduğu gibi, din uzmanları ve tasavvuf bilginleri tarafından da eleştirilen bir durumdur.

‘Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeyler için, insanlara haset mi ediyorlar?’ Nisâ sûresi, 54. Âyet.

Hakkında Bilgin

Yorumlar