Fiber

Fiber optik kablo
Fiber optik kablo

Kelime lif anlamını taşımaktadır. Bahsedilen lif ise ipliksi olarak tarif edilebilecek, uzun ve ince yapılar olarak tarif edilebilir. Bütün maddeler bu tip yapılardan meydana gelmiş olabilirler. Ancak günümüzde bu kelimenin sık olarak kullanılmasının nedenlerinden biri yine internet olarak karşımıza çıkıyor. Optik fiber ya da fiber optik olarak isimlendirilen malzemeler kullanılarak yapılan alt yapılar üzerinden yapılan haberleşmeler, veri iletimi çok hızlı olmasının yanı sıra yüksek değerlere ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle haberleşme alt yapılarında ve internet gibi veri transferi yapılan alanların alt yapılarında kullanımı tercih sebebi olan malzemelerdir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar