Fetret

fetret-devri

Fetret kelimesi iki peygamber arsında peygambersiz geçen süreyi ya da iki padişah arasında padişahsız geçen süreyi ifade etmek amacıyla kullanılan bir kelimedir. Tarihimizde geçen Fetret Devri de 1402-1413 yılları arasında Timur’a Ankara Savaşı’nda yenilerek esir düşen Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında geçen süreyi, padişahsız geçirilen süreyi anlatmak için kullanılmaktadır. Yıldırım’ın oğulları farklı yerlerde hükümdar olduklarını ilan etseler de, ancak 1413 yılında kardeşi Musa Çelebi’yi öldürerek hükümdarlığını ilan eden Çelebi Mehmet yani I. Mehmet padişah olarak tüm ülkede hüküm sürmeyi başardı.

Hakkında Bilgin

Yorumlar