Feminist

Feminizm işareti
Feminizm işareti

Feminizm olarak isimlendirilen görüş, kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki eşitsizliklerin giderilmesini ve kadın haklarının tanınmasını hedefleyen bir mücadele olarak tanımlanır. Feminist teori toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini anlamayı hedefler ve cinsiyet eşitsizliği, iktidar hareketleri ve cinsellik gibi konular üzerine yoğunlaşır. Cinsiyet eşitliği ile kastedilen ise kadın ve erkeğin, tüm alanlarda gerçekten eşit haklara ve fırsatlara sahip olmaları olarak özetlenebilir.

Feminist kelimesi ise bu görüşleri savunan kişileri nitelemek için kullanılmaktadır. Kısa bir şekilde ifade edilmek istenildiğinde ‘kadın hakları savunucusu’ olarak gösterilen kişileri ifade ettiği söylenebilir. Fakat bu grup içinde kadın erkek eşitliğini savunan kişiler olduğu gibi kadınların duygusal ve biyolojik bakımlardan daha üstün olduğunu savunan kişiler, radikal görüşlü gruplar da bulunmaktadır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar