Emperyalizm

emperyalizmEmperyalizm, yayılmacılık olarak açıklanan bir çalışma olarak açıklanır. Bu anlayışı benimseyen uluslar ya da devletler etkilediği diğer devletlerin kaynaklarını kullanma hakkına sahip olurlar ve onların kendi istekleri, çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaya çalışırlar.

Buna göre emperyalizm tanımını yapan farklı kaynaklar, kelimeyi değişik anlamlar ifade edecek şekilde açıklamışlardır. Bir ülke, ulus ya da toplumun diğer bölgelere kendi kültürünü empoze etmesi ve halkını kullanması, diğer toplumun kaynaklarından yararlanması, diğer toplumu vergi ödemesi için zorlaması ya da diğer toplumların aleyhine olacak şekilde topraklarını genişletmesi gibi farklı şekillerde tanımlanmıştır.

Farklı yaklaşımlar da emperyalizm kavramını yine değişik şekillerde açıklamıştır. Muhafazakâr kuram kavramı sömürgecilik olarak kabul ederken, marksist kuram ekonomik nüfuzun dayatılması olarak algılamış, arz kaynaklarının, pazarların ve yatırım yollarının emperyalist devletler tarafından egemenlik altına alınması özelliğini incelemişlerdir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar