DNS

DNS

DNS, Türkçeye çevrildiğinde ‘Alan Adı Sistemi’ anlamına gelen ‘Domain Name System’ kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir kısaltmadır. Basit bir şekilde anlatılırsa insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilen alan adı isimlerini, bilgisayar diline yani IP adreslerine, sayısal ifadelere çeviren sistemdir. İnternette yer alan ya da özel bir ağa bağlı bulunan bilgisayarları, kaynakları ya da hizmetleri isimlendirmek ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla oluşturulmuş, hiyerarşik olarak dağıtımı yapılan isimlendirme sistemidir.

DNS sunucuları tarafından yapılan iş ise alan adlarına karşılık gelen IP adreslerinin saklanması, kayıtlı olarak tutulması olarak özetlenebilir. Normalde her bir sitenin ya da bilgisayarın adresini sayısal ifadeler olarak düşünüldüğünde akılda tutmanın ne kadar zor olacağı tahmin edilebilir. Örneğin 10 tane kuzeniniz ya da kardeşiniz olduğunu varsayabilirsiniz. Bu kişilere Aysel, Murat gibi isimler vermek yerine, 66.249.93.147 gibi veya benzeri sayısal ifadeler verildiğini düşünebilirsiniz. Sadece 10 kişi olan kardeşlerinizin ya da kuzenlerinizin adları yerine kullanılan sayısal ifadeleri hatırlamak bile çok zor olacaktır. İnternet uzayında var olan ve kimi zaman değerlendirebileceğiniz milyonlarca adres, alan adı olduğunu düşündüğünüzde, alan adı sisteminin önemini daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz.

Kısaca ifade etmek gerekirse DNS, alan adı sistemi sizi çok önemli bir külfetten kurtarmış oluyor. Ulaşmak istediğiniz sunucuya ya da sisteme erişim için yazmış olduğunuz isimleri, karşılığı olan sayısal ifadelere, IP adreslerine çeviriyor ve doğru adrese ulaşmanızı sağlıyor.

Hakkında Bilgin

Yorumlar