Diyanet

Diyanet işleri başkanlığı

Diyanet, din kurallarına bağlı olma halini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Ülkemizde görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ise, vatandaşların din konusunda bilgilendirilmeleri ve dini ibadetlerini uygun koşullarda yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlamakla görevlendirilmiş kuruluştur. Dolayısıyla çok fazla eleştiri aldığı gibi bazı kişiler tarafından takdir edilen bir kurumdur.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eleştiri almasının sebebi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da laik bir devlet olarak nitelendirilmesidir. Dolayısıyla din ile devlet işlerini ayırma ilkesi Anayasa ile kural haine getirilmiş bir ilkedir. Söz konusu kurum ise din işlerinden sorumlu tutulduğu için uygun bir yapılanma olmadığı görüşleri vardır. Bu görüşü savunan kişiler devletin din işleri ile ilgilenen, düzenleyen ve eğitim veren bir kurumu bünyesinde barındırmaması gerektiğini söylerler.

Diğer görüşü savunan kişiler ise dinin doğru bir şekilde öğretilmesi, uygulanması ve ibadetlerin uygun bir şekilde yapılması işlevlerinin devletin üstlenmesi gereken görevler olduğunu belirtirler. Gerçekten de laiklik tanımının içinde, devletin bireylerin inanç ve ibadet özgürlüğüne karışmaması ama bu bireylerin ibadetlerini yapmaları için gerekli ortamları sağlama görevi olduğu bulunmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevleri üstlenmiştir ve bu görevi yapmasında sakınca olmadığı gibi faydalıdır. Bu görüş de bazı eleştiriler alıyor olsa bile tutarlı bir görüş durumundadır. Her iki görüşü savunanlar için de en uygun davranış tarzı, kurumun görevlerini baskı aracına ya da yönlendirme aracına dönüşmeden yapmasını gözlemlemek, takip etmek olarak gösterilebilir.

Hakkında Bilgin

Yorumlar