Diyagram

diyagram

               

Diyagram, herhangi bir olay ya da konu hakkında istatistiki bilgilerin şekiller kullanılarak gösterildiği, olaylar hakkında gelişimlerin ve değişimlerin gösterildiği, genel grafikler olarak adlandırılan ama resim ya da harita olarak isimlendirilemeyecek olanları anlatmak için kullanılan kelimedir.

Diyagram olarak isimlendirilen genel grafikler başlıca üç bölümde toplanırlar.

  1. Noktalı diyagramlar: Daire veya kare gibi şekiller kullanılır. Bu şekillerin içine yapılan gözlemleri belirtecek sayıda nokta konulması ile istatistiki seriler elde edilir.
  2. Bölümlü Alan Diyagramları: Örneğin bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle ulaşılan verilerin dağılımını göstermekte kullanılır.
  3. Çizgi ve sütun diyagramları: X ve Y eksenlerini kullanarak hazırlanan diyagramda kullanılan çizgiler ve sütunlar yapılan gözlemlerin oranına göre konumlandırılır ve istatistiki veriler, seriler ortaya konulur.

Hakkında Bilgin

Yorumlar