Cebe

turk_zirhiCebe kelimesi zırh ya da silah anlamına gelmektedir. Bu anlamı ile Osmanlı Devleti’nde zırh ve silah ihtiyaçlarını karşılayan birlik olarak gösterilen cebeci ocağı örnek verilebilir.

Fakat kelimenin yerel ağızlarda farklı anlamlara gelen kullanım şekilleri de bulunmaktadır. Örneğin bazı yörelerde erkeğin cinsiyet organını anlatmak için kullanılmaktadır. Altın ve gümüşten yapılmış olan gerdanlık veya bileziği ifade etmek için kullanıldığı bölgeler de bulunmaktadır.

Yerel ağızlarda çok fazla farklı anlama gelen sözcüğün küçük meyve sepeti, atın eşkin yürüyüşü, ağabey, erkek ya da süslü bilezik anlamlarında kullanıldığı bölgeler de bulunmaktadır.

Hakkında Bilgin

Yorumlar